Dịch vụ

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NỘI

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NỘI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
Khi cá nhân hoặc nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam đặc biệt tại khu vực Hà Nội, ...

Chi tiết Chi tiết

THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

trong ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Điều chỉnh bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được xem là hoạt động điều chỉnh các mục được cấp tại ...

Chi tiết Chi tiết

CÁC BƯỚC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

CÁC BƯỚC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

trong CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam trải qua các bước sau i) Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ii) xin cấp ...

Chi tiết Chi tiết

ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

trong ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn điều chỉnh ngành nghề hoạt động trong giấy chứng nhận đầu tư được cấp phép doanh ...

Chi tiết Chi tiết

THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

trong THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI
THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Chi tiết Chi tiết

ĐIỂU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

ĐIỂU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

trong ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Khi nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như thay đổi vốn điều lệ, người đại diện pháp luật, ...

Chi tiết Chi tiết

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

trong CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Luật Hồng Đức  xin chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình tư vấn pháp luật cho các nhà đầu tư tại Việt Nam như sau

Chi tiết Chi tiết

ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

trong ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Quy trình thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày 01/07/2015  Theo quy định Luật đầu tư có hiệu lực từ ngày ...

Chi tiết Chi tiết

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

trong CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hiện nay được xem là một trong những thủ tục pháp lý ...

Chi tiết Chi tiết

THỦ TỤC THÀNH LẬP MỘT CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THÀNH LẬP MỘT CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
Thành lập một công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam là một trong những thủ tục có nhiều yêu cầu nhất đối với các ...

Chi tiết Chi tiết

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
Về vấn đề thành lập công ty 100 vốn nước ngoài và thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam tôi có một số trao ...

Chi tiết Chi tiết

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
Tư vấn đầu tư, tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tư vấn môi giới đầu tư vào Việt Nam, tư vấn lập dự án đầu tư, ...

Chi tiết Chi tiết

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
Dịch vụ tư vấn Thành lập công ty 100 vốn nước ngoài của Luật Hồng Đức đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi ...

Chi tiết Chi tiết

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

trong THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI
Hồ sơ thành lập công ty 100 % vốn nước ngoài bao gồm các giấy tờ sau: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo ...

Chi tiết Chi tiết

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

trong THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động ...

Chi tiết Chi tiết

Trang: 1 2 3
© LHD Law Firm thành viên HongducGroup. Website: lhdfirm.com luathongduc.com