Làm thế nào để có được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Việt Nam ?

Làm thế nào để có được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Việt Nam ? Mọi tổ chức, cá nhân muốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đều phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể như đã được ban hành theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Trong những lĩnh vực cụ thể được coi là đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư cũng cần tham khảo ý kiến ​​của pháp luật về lĩnh vực đầu tư. Sau khi hoàn thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ đầu tư có nghĩa vụ nộp đơn đăng ký doanh nghiệp.

Làm thế nào để có được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Việt Nam ?

 

Làm thế nào để thành lập công ty cổ phần hoặc trách nhiệm hữu hạn? (SO SÁNH CÔNG TY TNHH VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Mọi tổ chức, cá nhân muốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đều phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể như đã được ban hành theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Trong những lĩnh vực cụ thể được coi là đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư cũng cần tham khảo ý kiến ​​của pháp luật về lĩnh vực đầu tư. Sau khi hoàn thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ đầu tư có nghĩa vụ nộp đơn đăng ký doanh nghiệp.

Quy trình đăng ký giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần hoặc trách nhiệm hữu hạn với hai thành viên trở lên được nêu trong tài liệu này:

Hồ sơ 

i) Đơn đăng ký doanh nghiệp

ii) Điều lệ công ty.

iii) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài / danh sách thành viên góp vốn.

iv) Các bản sao hợp lệ của:

Bản sao CMND hoặc các giấy tờ chứng minh khác của cổ đông sáng lập và nhà đầu tư nước ngoài / thành viên là cá nhân; danh sách đại diện có thẩm quyền của cổ đông nước ngoài là tổ chức.

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản tương đương của tổ chức và giấy uỷ quyền; CMND hoặc các giấy tờ tùy thân khác của đại diện được ủy quyền của cổ đông sáng lập và nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương phải được công chứng, hợp pháp hoá và chứng thực.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Cơ quan quản lý nhà nước: Phòng đăng ký kinh doanh của tỉnh nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp.

Thời hạn : trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Kết quả : Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nếu đơn không đạt yêu cầu thì Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo cho người nộp đơn những sửa đổi, bổ sung cần thiết cho công ty.

Nói chung, chính phủ Việt Nam khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trường hợp nhà đầu tư gặp khó khăn tại cơ quan nhà nước mà không thông báo hoặc đề nghị bổ sung đơn đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước để bảo vệ quyền của mình kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Một công ty luật ở Việt Nam có chuyên môn về đăng ký kinh doanh và giải quyết tranh chấp có thể giúp nhà đầu tư trong quá trình này.

Doanh nghiệp được quyền kinh doanh từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp được phép kinh doanh có điều kiện nếu đáp ứng đủ các điều kiện và có khả năng duy trì các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

 

XEM THÊM: THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

:

Tin liên quan

THÀNH LẬP CÔNG TY SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

THÀNH LẬP CÔNG TY SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

trong THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
Việt Nam đã trở thành một thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài do sự tăng trưởng ổn định trong lĩnh vực ...

Chi tiết  Chi tiết

Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh có vị trí kinh doanh tốt hơn ở Việt Nam?

Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh có vị trí kinh doanh tốt hơn ở Việt Nam?

trong THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
Lựa chọn địa điểm kinh doanh tại Việt Nam thường đi xuống để xem những ưu và khuyết điểm của Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí ...

Chi tiết  Chi tiết

11 lý do tại sao đầu tư vào Việt Nam

11 lý do tại sao đầu tư vào Việt Nam

trong THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
Việt Nam là thị trường lớn thứ ba ở Đông Nam Á và là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế ...

Chi tiết  Chi tiết

THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

trong THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
Thành lập công ty cho người nước ngoài, Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, Thành lập công ty có vốn nước ...

Chi tiết  Chi tiết

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI HỒ CHÍ MINH

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI HỒ CHÍ MINH

trong THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
Thành lập công ty có vốn nước ngoài là một thủ tục hành chính pháp lý quan trọng khi nhà đầu tư nước ...

Chi tiết  Chi tiết

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015

trong THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và ...

Chi tiết  Chi tiết

Công văn 714/BKHĐT-ĐTNN hướng dẫn đăng thông báo trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Công văn 714/BKHĐT-ĐTNN hướng dẫn đăng thông báo trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

trong THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 714/BKHĐT-ĐTNN ngày 29/01/2016 hướng dẫn đăng thông báo trên cổng ...

Chi tiết  Chi tiết

Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài

Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài

trong THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà ...

Chi tiết  Chi tiết

© LHD Law Firm thành viên HongducGroup. Website: lhdfirm.com luathongduc.com