VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 4 NĂM 2016

LHD LAW FIRM kính gửi đến Qúy khách hàng văn bản pháp luật tiếng Việt tháng 04/2016 và văn bản pháp luật Tiếng Anh được cập nhật mới nhất.
LHD LAW FIRM would like to send the legal documents Vietnamese version on 04/2016 and the newest English version is updated.
LHD LAW FIRM kính gửi đến Qúy khách hàng văn bản pháp luật tiếng Việt tháng 04/2016 và văn bản pháp luật Tiếng Anh được cập nhật mới nhất.
LHD LAW FIRM would like to send the legal documents Vietnamese version on 04/2016 and the newest English version is updated.
 
TẢI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT
 
TẢI VĂN BẢN TIẾNG ANH 
Tag:
:

Tin liên quan

Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

trong VĂN BẢN LUẬT
Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chi tiết  Chi tiết

© LHD Law Firm thành viên HongducGroup. Website: lhdfirm.com luathongduc.com