THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH VỐN NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH VỐN NƯỚC NGOÀI

Nội dung
Hiển thị tất cả

Thành lập công ty liên doanh là hình thức nhà đầu tư nước ngoài được liên doanh với nhà đầu tư trong nước để đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phàn, công ty hợp danh theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn của Yourlawyer Hongduc:
• Tư vấn và hoàn thiện thủ tục thành lập công ty 100 % Vốn nước ngoài, công ty liên doanh có  vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 
• Tư vấn và hoàn thiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư . 
• Lập dự án đầu tư và báo cáo khả năng đủ điều kiện đầu tư. 
• Soạn thảo hợp đồng liên doanh Và thực hiện các thủ tục pháp lý thành lập công ty liên doanh. 
• Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh và đăng kí với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
• Tiến hành thủ tục điều chỉnh nội dung thay đổi của dự án do với nội dung giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. 
• Thực hiện thủ tục đăng kí lại, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
• Đăng kí lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Thành lập công ty liên doanh
• Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt nam
• Thay đổi đăng kí hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt nam

Bình luận

Bài viết liên quan

THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH VỐN NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH VỐN NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH VỐN NƯỚC NGOÀI