ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn điều chỉnh ngành nghề hoạt động trong giấy chứng nhận đầu tư được cấp phép doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục như sau

Khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn điều chỉnh ngành nghề hoạt động trong giấy chứng nhận đầu tư được cấp phép doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục như sau

Hồ sơ chuẩn bị gồm có:

Đơn xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do Tổng giám đốc ký (theo mẫu);

Nghị quyết của Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài (đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) về vấn đề xin điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện dựán kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm xin điều chỉnh.

Ngoài các tài liệu nêu trên, tuỳ nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh cần bổ sung các văn bản sau:

Trường hợp chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn, bổ sung các tài liệu quy định tại Luật đầu tư mới 2014 có hiệu lực ngày 1/7/2015.

Trường hợp thay đổi, bổ sung mục tiêu hoạt động, bổ sung các tài liệu:

Bản giải trình việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động, trong đó nêu rõ các giải pháp để thực hiện mục tiêu mới như thị trường, vốn, công nghệ...

Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dựán sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.

Trường hợp mở chi nhánh sản xuất, bổ sung các tài liệu

Bản giải trình việc mở chi nhánh làm cơ sở sản xuất (nội dung, quy mô, hoạt động của chi nhánh, vốn đầu tư, tiêu thụ sản phẩm...);

Ý kiến của UBND cấp tỉnh về địa điểm, mức tiền thuê đất (nếu có) đối với địa điểm dự định đặt cơ sở sản xuất;

Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dựán sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm

Trường hợp chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, bổ sung các tài liệu quy định tại Luật doanh nghiệp.

Bổ sung ngành nghề vào chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài

Trường hợp cơ cấu lại vốn đầu tư, cần có các văn bản, tài liệu sau giải trình lý do:

    - Giải trình kinh tế kỹ thuật bổ sung;

    - Các điều kiện tài chính đảm bảo cho việc điều chỉnh vốn đầu tư;

    - Danh mục máy móc thiết bị bổ sung (nếu có).

Các trường hợp khác có sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng liên doanh, Điều lệ liên doanh, Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì cần bổ sung Hợp đồng,và Điều lệ bổ sung hoặc phụ lục Hợp đồng, Điều lệ.

Quý khách có nhu cầu thay đổi bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ngoài ra Luật Hồng Đức còn làm dịch vụ tư vấn thay đổi các nội dung khác của giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Luật Hồng Đức có văn phòng hoạt động Tư vấn đâu tư tại:

VĂN PHÒNG CHÍNH  HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 60 (Tầng 7) Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao Quận 1, Tp. HCM
Điện thoại:(08)22416866 hoặc (08)22446739
Fax: (08)39111538    

Email: all@lhdfirm.com 

VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Địa chỉ: 36 (Tầng 4) Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại:(04)62604011 hoặc 0907388007
Fax:  (04) 35643 167
Email: hanoi@lhdfirm.com 

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 117 Lê Thị Hồng Gấm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0911633168 
Fax: (84-511)-3608785
Email: all@lhdfirm.com 

 

:

Tin liên quan

THỦ TỤC TÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC TÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

trong ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực ...

Chi tiết  Chi tiết

BỔ SUNG QUYỀN PHÂN PHỐI VÀO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

BỔ SUNG QUYỀN PHÂN PHỐI VÀO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

trong ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Bổ sung quyền phân phối vào Doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài là hoạt động điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mang lại hiệu quả kinh ...

Chi tiết  Chi tiết

THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

trong ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Điều chỉnh bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được xem là hoạt động điều chỉnh các mục được cấp tại ...

Chi tiết  Chi tiết

ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

trong ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Quy trình thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày 01/07/2015  Theo quy định Luật đầu tư có hiệu lực từ ngày ...

Chi tiết  Chi tiết

ĐIỂU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

ĐIỂU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

trong ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Khi nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như thay đổi vốn điều lệ, người đại diện pháp luật, ...

Chi tiết  Chi tiết

© LHD Law Firm thành viên HongducGroup. Website: lhdfirm.com luathongduc.com